Reserved Characters in HTML

Uit XpressionManager
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Voor speciale tekens is het nodig om ze anders in te voeren.
Hieronder een kort overzicht op welke manier deze wel gebruikt kunnen worden:

HTML code Speciaal teken Omschrijving
  Spatie
<br /> Enter
&amp; & ampersand
&lt; < less-than sign
&gt; > greater-than sign
&quot; " quotation mark
&apos; ' apostrophe

Meer speciale tekens kunt u vinden op:
http://www.weethet.nl/dutch/html_asciitable.php