Reserved Characters in HTML

Uit XpressionManager
Ga naar: navigatie, zoeken

Voor speciale tekens is het nodig om ze anders in te voeren.
Hieronder een kort overzicht op welke manier deze wel gebruikt kunnen worden:

HTML code Speciaal teken Omschrijving
  Spatie
<br /> Enter
&amp; & ampersand
&lt; < less-than sign
&gt; > greater-than sign
&quot; " quotation mark
&apos; ' apostrophe

Meer speciale tekens kunt u vinden op:
http://www.weethet.nl/dutch/html_asciitable.php

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Xpression Manager
Hulpmiddelen