Bestelhistorie

Uit XpressionManager
Ga naar: navigatie, zoeken

Bij de bestelhistorie kunt u een overzicht zien van bestellingen in het verleden geplaatst.

Optie Omschrijving
ID Ordernummer
Artikel Besteld artikel
Datum Besteldatum
Referentie Opgegeven referentie
Besteld door Besteld door
Login Login van de bestelling
Aantal afleveradressen Het aantal opgegeven afleveradressen
Aantal Besteld aantal
Bedrag Bedrag van de bestelling

Gebruikers zien hun eigen bestelhistorie. Hoofdgebruikers zien de bestelhistorie van alle gebruikers binnen die shop en hebben een filter en export functionaliteit.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Xpression Manager
Hulpmiddelen