Xpression Manager/GOOGLE-MAPS

Uit XpressionManager
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Custom Google Maps op template

Voor het plaatsten van custom google maps kaart plaatst u in de standaardwaarde van het googlemaps veld onderstaande code:

#url:https://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=[loc]&zoom=13&size=640x480&maptype=satellite&sensor=false&markers=color:green%7Clabel:!%7C[loc]
Hooggoorns 56, 7812 AM, Emmen

LET OP: De adresgegevens op een volgende regel plaatsen, na !%7C[loc] een enter ingeven!
Op de plek van de adresgegevens is het tevens mogelijk om de veldnamen in te geven zoals bij een samengesteld veld (bijvoorbeeld: __ADRES__, __POSTCODE__, __PLAATS__).

LET OP: Het Google Maps-veld mag geen samengesteld veld zijn. Indien het toch met een samengesteld veld wordt geplaatst kunnen er geen spaties meer worden toegepast maar moet een '%20' worden gebruikt als spatie en worden de invoervelden getoond omdat er geen type 'Hidden GoogleMaps' bestaat.

&zoom=13

Zoom Levels

Maps on Google Maps have an integer "zoom level" which defines the resolution of the current view. <br/>
Zoom levels between 0 (the lowest zoom level, in which the entire world can be seen on one map) to 21+ (down to individual buildings) are possible within the default roadmap maps view.

&size=640x480

Image Sizes

	The size parameter, in conjunction with center, defines the coverage area of a map. It also defines the output size of the map in pixels, when multiplied with the scale value (which is 1 by default). 

&maptype=satellite

The Google Static Maps API creates maps in several formats, listed below:

    *'''roadmap''' (default) specifies a standard roadmap image, as is normally shown on the Google Maps website. If no maptype value is specified, the Static Maps API serves roadmap tiles by default.
    *'''satellite''' specifies a satellite image.
    *'''terrain''' specifies a physical relief map image, showing terrain and vegetation.
    *'''hybrid''' specifies a hybrid of the satellite and roadmap image, showing a transparent layer of major streets and place names on the satellite image.

&sensor=false

Sensor
Hierin zijn geen mogelijkheden en behoort altijd 'false' te zijn!

&markers=color:red

Marker Styles

The set of marker style descriptors is a series of value assignments separated by the pipe (|) character. <br/>
This style descriptor defines the visual attributes to use when displaying the markers within this marker descriptor. These style descriptors contain the following key/value assignments:
* size: (optional) specifies the size of marker from the set {tiny, mid, small}. If no size parameter is set, the marker will appear in its default (normal) size.
* color: (optional) specifies a 24-bit color (example: color=0xFFFFCC) or a predefined color from the set {black, brown, green, purple, yellow, blue, gray, orange, red, white}.

Meer info over de maps:

Kijk op de developers guide van google om deze instellingen na te lezen.
https://developers.google.com/maps/documentation/staticmaps/?hl=en