Veldtypes

Uit XpressionManager
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Text

Een tekstveld. Voor de werking van dit veld is het noodzakelijk dat tenminste de fontnaam en fontgrootte zijn opgegeven.

Opmaak mogelijkheden
Code Uitvoer
\t Tab (vergeet niet om een tabafstand in te stellen)
\n Enter
\f Volgende kolom

Mask

Wanneer het tweede deel van een e-mailadres wordt ingevoerd,(bijv @laagelanden.nl), zal het systeem altijd deze domeinnaam aan een e-mailadres toevoegen.

Ook kan er een validatie op het aantal tekens toegevoegd worden, voer hiervoor het volgende in:

R:1|T:30

R is het aantal regels (doet niets bij een tekstveld) en T is het aantal tekens.

Textarea

Een tekstveld met meerdere regels, bedoeld voor het invoeren van grotere hoeveelheden tekst. Voor de werking van dit veld is het noodzakelijk dat tenminste de fontnaam en fontgrootte zijn opgegeven.

Opmaak mogelijkheden
Code Uitvoer
\t Tab (vergeet niet om een tabafstand in te stellen)
\n Enter
\f Volgende kolom

Mask

Wanneer het tweede deel van een e-mailadres wordt ingevoerd(bijv. @laagelanden.nl), zal het systeem altijd deze domeinnaam aan een e-mailadres toevoegen.

Ook kan er een validatie op het aantal tekens toegevoegd worden, voer hiervoor het volgende in:

R:1|T:30

R is het aantal regels en T is het aantal tekens. Bij het aantal regels worden alleen enters geteld, dus niet tekst die te lang is voor één regel en daarom op een tweede regel doorloopt.

Image

Keuzelijst met de namen van de afbeeldingen in de beeldbank.

Afbeelding uploaden

Direct afbeelding uploaden en plaatsen zonder uitsnede.

Checkbox

ColorPicker

De gebruiker krijgt een kleurenpalet te zien waaruit een kleur gekozen kan worden, bijvoorbeeld voor het instellen van een tekst- of achtergrondkleur. Waardes zijn in rgb, hex en hsv.

ColorPicker CMYK

De gebruiker krijgt een kleurenpalet te zien waaruit een kleur gekozen kan worden, bijvoorbeeld voor het instellen van een tekst- of achtergrondkleur. Waardes zijn in cmyk.

Databestand (tbv personalisatie)

Dataselectie

Datum

De gebruiker kan uit een kalender een datum kiezen. De weergave van de datum in de PDF kan beïnvloed worden door een mask in te voeren.

Mask

Met behulp van een masker kan de weergave van de datum worden aangepast. Hieronder volgt een lijst met alle mogelijkheden:

letter uitvoer voorbeeld
%A volledige dag van de week Maandag
%a afgekorte dag van de week ma
%B volledige maand januari
%b afgekorte maand jan
%C eeuw (eerste twee cijfers van het jaartal) 20
%D maand/dag/jaar 01/28/2013
%-d dag van de maand (zonder padding) 1
%d dag van de maand (zero-padded) 01
%e dag van de maand (space-padded) 1
%F jaar-maand-dag 2013-01-28
%Y volledig jaar 2013
%g jaar zonder eeuw 13
%j dag van het jaar 028
%m maand (zero-padded) 01
%u weekdag als decimaal, zondag is 0 1
%U weeknummer als decimaal, beginnend met de eerste zondag van het jaar als eerste dag van de eerste week 04
%V ISO 8501:1988 weeknummer als decimaal, waarbij week 1 de eerste week is die tenminste vier dagen in het huidige jaar heeft, met maandag als eerste dag van de week 05
%W weeknummer als decimaal, beginnend met de eerste maandag van het jaar als eerste dag van de eerste week 04

Hidden image

Een afbeeldingsveld dat voor de gebruiker niet zichtbaar is. In de standaardwaarde van dit veld kunt u een ID van een afbeelding in de beeldbank zetten. Deze afbeelding wordt dan in uw template geplaatst.

Hiddenfield

Een tekstveld dat voor de gebruiker niet zichtbaar is. Deze kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor velden met standaardteksten die de gebruiker niet mag aanpassen.

HTML-area

Tekstveld met meerdere regels met opmaakmogelijkheden, denk aan het vet of cursief maken van tekst of het toevoegen van een afbeelding.
Meer informatie over het gebruik van deze veldtype kunt u vinden op de pagina Opmaaksets.

HTML-codes

Een veld waarin HTML-codes geplaatst kunnen worden.

ImageSelector

Voor het plaatsen van een afbeelding, deze kan geupload worden door de gebruiker, of gekozen uit de beeldbank. Na het kiezen van een afbeelding komt er een scherm voor het croppen, zodat gebruikers de afbeelding zo kunnen bijsnijden dat deze precies in het kader past.

Imageselector zonder crop

Voor het plaatsen van een afbeelding, deze kan geupload worden door de gebruiker, of gekozen uit de beeldbank. De afbeeldingen kunnen niet gecropped worden.

Kaart (Google maps)

De gebruiker voert in een tekstveld het adres in en dan wordt er een kaart gegenereerd met die locatie en de nabije omgeving.

Kaart aanpassen

Het is mogelijk om de kaart met een aantal parameters aan te passen naar eigen wens.
Deze waardes dienen ingevuld te worden in de standaard waarde van het 'Kaart'-veld.
Een voorbeeld van een standaardwaarde is de volgende:
#url=http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=amsterdam&zoom=15&size=640x480&maptype=hybrid&sensor=false&markers=color:red%7Csize:mid%7Clabel:!%7Camsterdam

De volgende waardes zouden aangepast kunnen worden achter de =-tekens:

 • Zoom: vul een waarde tussen 0 (het verste weg, de aarde) en 21+ om een streetview te houden.
 • Size: Deze waarde bepaald het formaat van de kaart in pixels.
 • Maptype:
  • roadmap (standaardwaarde) - Normale Google Maps weergave
  • satellite - Satteliet afbeelding
  • terrain - Toont terrein en vegetatie
  • hybrid - Combinatie van bovenstaande.
 • Makers - makers kan meerdere (sub-)opties bevatten.
  • size - Maak een keuze uit: tiny, mid, small.
  • color - Voer de kleur in in 24 bits (bijvoorbeeld:color=0xFFFFCC) of één van de vooraf gedefinieerde kleuren: black, brown, green, purple, yellow, blue, gray, orange, red, white.
  • label - Toont wat er in de marker komt te staan. Dit kan een alpanummerieke waarde zijn: A-Z, 0-9.
  • tot slot dient een locatie opgegeven te worden voor de marker. Zoals in het voorbeeld 'amsterdam' is opgevegeven.

Map amsterdam.png

Kalenderinvoer

Logo uit organisatiedata

Voor het plaatsen van een logo uit de organisatiedata, die de gebruiker zelf kan beheren/uploaden.

Optionlist

Een keuzelijst, voor het toevoegen van opties aan deze lijst verschijnt een extra icoontje bij het veld nadat dit veldtype is geselecteerd.

Afbeelding

Aan de hand van de optionlist en de geselecteerde waarde is het mogelijk om verschillende afbeeldingen te plaatsen en tonen op je template. De volgende stappen dienen hiervoor doorlopen te worden:

 • 1. Maak een nieuw item aan in de menustructuur met als publicatietype "beeldbank"
 • 2. Upload in de beeldbank de foto's welke geplaatst dienen te worden op de template
 • 3. Onthoudt of noteer de ID's van afbeeldingen nadat ze geupload zijn in de beeldbank. Het ID is te zien onder 'Afbeeldings ID' wanneer je in de beeldbank de afbeelding opent.
 • 4. Maak binnen je template een veld aan met het veldtype "hidden image". Als voorbeeld heeft deze de naam 'afbeelding1'.
 • 5. Maak een nieuw veld aan met het veldtype "optionlist" en sla deze op.
 • 6. Open de optionlist opties door op het onderstaande pijltje te klikken

caption

 • 7. Maak de mogelijkheden aan met de knop "Nieuw" welke in het dropdownmenu getoond dienen te worden

caption

 • 8. Vul de ID's van de afbeeldingen in per mogelijkheid in het "hidden image" veld en klik op "Opslaan". Deze had als voorbeeld de naam 'afbeelding1'

caption

 • 9. Log in als een gebruiker aan de voorkant, maak een keuze in het dropdownmenu en klik op vernieuwen.

Kleur

Tevens is het mogelijk om kleuren te veranderen d.m.v. een optionlist. Bij gebruik van RGB kleuren kunnen niet de standaard waardes (0-255) ingevoerd worden.
Daarvoor is nog een conversie slag nodig voor de waarde.
De waarden die je invult zijn van 0 tot 1, waarbij de 1 gelijk staat aan 255.
Dit betekent dan ook dat de kleurwaarden gedeeld moeten worden door 255.

Een voorbeeld; Kleur: R 0 G 255 B 255 moet genoteerd worden als RGB 0 1 1
Kleur: R 255 G 51 B 51 moet genoteerd worden als RGB 1 0.2 0.2

De volgende stappen dienen hiervoor doorlopen te worden:

 1. Maak een nieuw veld aan met het veldtype "optionlist" en sla deze op. De Pdffieldname dient de waarde te bevatten van het te wijzigen veld. Als eigenschap kan de eigenschap gekozen worden welke gewijzigd dient te worden met de optionlist.
 2. Open de optionlist opties door op het pijltje te klikken.caption
 3. Maak de mogelijkheden aan met de knop "Nieuw" welke in het dropdownmenu getoond dienen te worden.
 4. Vul onder "Waarde" de kleurwaarde in zoals in de onderstaande afbeelding.(Let op bovenstaande voor RGB-waardes)
 5. Log in als een gebruiker aan de voorkant, maak een keuze in het dropdownmenu en klik op vernieuwen.

Kleuroptie.png

Papierformaten

Password

QR-code

Door de gebruiker ingevoerde tekst wordt vertaald naar een QR-code. Dit kan ook worden gebruikt voor het maken van een v-card.
Klik hier over het gebruik van de QR-code en welke instellingen nodig zijn.

Table / Tabel

Voor het gebruik van een tabel in de template.
Een tabel kan geplaatst worden in een tekstkader, deze kun je in het inDesign bestand labelen.
Hiervoor moet een opmaakset gekoppeld worden aan het veld, deze wordt gebruikt voor de opmaak van de tabel.
In de standaardtekst is onderstaande config in te geven voor de instellingen van de tabel;

#colcount:4 = default aantal kolommen
#mincolcount:2 = minimaal aantal kolommen
#maxcolcount:6 = maximaal aantal kolommen
#rowcount:10 = default aantal rijen
#minrowcount:5 = minimaal aantal rijen
#maxrowcount:20 = maximaal aantal rijen
#changelines:true = lijnen aan/uit zetten
#changesizes:false = kolommen vergroten/verkleinen
#rowheight:5 = default hoogte van de rijen (in mm)
#colwidths:21,19,18,61 = default breedte van de kolommen (in mm)
#style_row_1:rij1 = opmaak voor de eerste rij, opmaak vanuit de opmaakset op basis van display naam
#style_col_1:col1 = opmaak voor de eerste kolom, idem.
#style_row_odd:odd = opmaak voor de oneven rijen
#style_row_even:even = opmaak voor de even rijen
#lijn:vert0,vert1,vert2,vert3,hor0,hor1,hor2,hor3 = lijnen opgeven, er is nog geen instelling om alles van rijen te voorzien, of horother,vertother voor alle lijnen
#maxtablewidth:1000 = maximale breedte van de tabel (in mm)

== Een rijstijl heeft voorrang op de kolomstijl! ==
LET OP: het commentaar met het = teken moet verwijderd worden!<br/>


Een randkleur wijzigen verloopt via de blokeigenschappen van 'tabel':
caption

Telefoonnummer

Voor blokhaken is onderstaande mask te gebruiken en geeft het resultaat [123] 456 78 90:

-(-###-)- ### ## ## 

Tekstveld voor binnenlandse telefoonnummers, het netnummer wordt gescheiden ingevoerd van de rest van het telefoonnummer.

Mask

Vul hier de formatering in, bv:

+31(#)## - ### ## ## 

voor de formatering van een telefoonnummer

Is vooraf niet bekend uit hoeveel cijfers het netnummer bestaat, dan kunnen er drie masks worden ingevoerd met behulp van een scheidingsteken (|), bijvoorbeeld zo:

+31(#)# - ## ## ## ##|+31(#)## - ### ## ##|+31(#)### - ### ###

De gebruiker vult dan bv 050-1234567 in. In de pdf komt dat te staan: +31(0)50 - 123 45 67

Indien geen - gewenst is, gebruik dan een _ om de scheiding tussen netnummer en kengetal aan te geven. (bijvoorbeeld ###_ ## ##)

De standaardwaarde moet als volgt worden ingegeven: NETNUMMER-KENGETAL (bijvoorbeeld 0591-121212)

Als een cijfer dat door de gebruiker wordt ingevoerd niet in de pdf moet worden geplaatst, dan gebruik je in je masker een ~ in plaats van een #. (bijvoorbeeld: ~#_ ## ## ## ##)

Als de gebruiker dan 06-12345678 invoert, dan komt in de pdf 6 12 34 56 78 te staan.

Telefoonnummer internationaal

Tekstveld voor internationale telefoonnummers, moet worden ingevoerd in drie delen: landcode, netnummer en het restant.

Mask

Vul hier de formattering in, bv:

+##_ (#)## - ### ## ## 

voor de formattering van een telefoonnummer

Is vooraf niet bekend uit hoeveel cijfers het landnummer of netnummer bestaat, dan kunnen er meerdere masks ingevoerd worden met behulp van een scheidingsteken (|), bijvoorbeeld zo:

+#_ (#)# - ### ## ##|+##_ (#)# - ## ## ## ##|+##_(#)## - ### ## ##|+###_ (#)### - ### ###

De gebruiker vult dan bv 1 06-1234567 in. In de pdf komt dat te staan: +1 (0)6 - 123 45 67

Indien geen - gewenst is, gebruik dan een _ om de scheiding tussen landcode,netnummer en kentgetal aan te geven. (bijvoorbeeld ###_ ###_ ## ##)

De standaardwaarde moet als volgt worden ingegeven: LANDCODE NETNUMMER-KENGETAL (bijvoorbeeld 31 591-121212)

Als een cijfer dat door de gebruiker ingevoerd wordt niet in de pdf geplaatst moet worden dan gebruik je in je masker een ~ in plaats van een #. (bijvoorbeeld: +##_ ~#_ ## ## ## ##)

Als de gebruiker dan 31 06-12345678 invoert dan komt in de pdf +31 6 12 34 56 78 te staan.

Voor een uitgebreid masker onderstaande als voorbeeld:

+##_ (#)## _### ####

U krijgt dan drie invoervelden: landcode, netnummer en abonneenummer.
Dit geeft het resultaat: +31 (0)12 3456 7890

+31, +32, etc. Landcodes

Voor het gebruik van diverse landcodes en de daarbij horende validatie is onderstaande optie mogelijk:
Begin met de landcode, daarna de dubbele punt, daarna het masker welke mogelijk is voor het veld.

+31:+##_ (#)## - ### ## ##|+31:+##_ (#)### - ## ## ##|+32:+##_ (#)### - ## ## ## ##