Organisatie definitie

Uit XpressionManager
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Binnen het "Overzicht organisatiestructuur" kunt u o.a. aangeven welke gegevens voor de organisatiedata nodig zijn.

Organisatieonderdelen

Deze gegevens worden standaard vermeld onder "Organisatieonderdelen".
Denk hierbij aan adresgegevens, naam, voornaam, etc. Let op de volgorde, bijv: Organisatie > Vestiging > Persoon. De vestiging moet een hogere volgorde hebben dan de organisatie! De organisatie heeft standaard een volgorde van 100 en de persoon een volgorde van 1000.

Als u op "Velden" klikt en daarna een nieuw veld aanmaakt/of wijzigt, kunt u per veld de eigenschappen ingeven.
Voorbeelden van deze eigenschappen zijn volgorde, veldtype, aanpasbaar of niet, veldvalidatie, etc.
Ieder onderdeel en veld komt terug bij de organisatiedata en kunt u gebruiken om bijvoorbeeld artikelvelden automatisch te laten vullen.

Tabs

Bij Tabs kunt u aangeven welke velden onder welke tab zichtbaar moeten zijn in de front-end voor de gebruiker.
Als de gebruiker namelijk ingelogd is en op "wijzig profiel" klikt, dan ziet hij de gegevens zoals hier vermeld.
Denk hierbij aan een tab met persoonsinformatie (naam, geboortedatum, e-mail) en een tab met het adres (adres, huisnummer, postcode, plaats)
Bij het aanmaken kan gekozen worden uit de volgende tabtypes:

Tabtype Omschrijving
Standaard / Profieldata Dit is de standaard tab welke zichtbaar is onder 'Wijzig profiel'.

Gekoppelde velden worden daar zichtbaar en kunnen indien gewenst ook getoond worden in de winkelwagen.
Hiervoor dient de optie "invullen in winkelwagen" aan te staan.

Winkelwagen afleveradres Indien deze tab gekoppelde velden bevat wordt het standaard afleveradres niet meer gebruikt in de winkelwagen.

Dit betekent ook dat extra afleveradressen niet meer mogelijk zijn.
De velden die gekoppeld worden aan deze speciale tab moeten (maar het hoeft niet) ingesteld staan op een veldwaarde overeenkomstig met het afleveradres (Vestiging - afl*).
De instelling "invullen in winkelwagen" dient aan staan om ze te tonen in de winkelwagen.
Bij het opslaan worden de waardes van de velden die ingesteld staan op een "Vestiging - afl*" veldwaarde weer gekoppeld aan de order waar dat kan (veldwaarde "Vestiging - Afltav" wordt opgeslagen bij order.afltav bijvoorbeeld)

Winkelwagen factuuradres Indien deze tab gekoppelde velden bevat wordt het standaard afleveradres niet meer gebruikt in de winkelwagen.

Dit betekent ook dat extra afleveradressen niet meer mogelijk zijn.
De velden die gekoppeld worden aan deze speciale tab moeten (maar het hoeft niet) ingesteld staan op een veldwaarde overeenkomstig met het factuuradres(Vestiging - fact*).
De instelling "invullen in winkelwagen" dient aan staan om ze te tonen in de winkelwagen.
Bij het opslaan worden de waardes van de velden die ingesteld staan op een "Vestiging - fact*" veldwaarde weer gekoppeld aan de order waar dat kan (veldwaarde "Vestiging - Facttav" wordt opgeslagen bij order.facttav bijvoorbeeld)

Winkelwagen blok Dit is een type wat verder geen invloed heeft op aflever- of factuuradresblokken.

De velden die gekoppeld worden aan deze speciale tab dienen het vinkje "invullen in winkelwagen" aan hebben staan om ze te tonen in de winkelwagen.
Verder is de werking zoals dat ook bij een normaal veld van toepassing zou zijn.


Velden aan meerdere tabs koppelen

Het is mogelijk om velden aan meerdere tabs te koppelen. Dit kan gedaan worden op twee manieren:

  • Onder de instellingen van een veld in de organisatiedefinitie
  • Onder de instellingen van een tab

Via een veld

Onder de instellingen van een veld kunnen tabs aangevinkt worden.
Het veld wordt getoond op de aangevinkte tabs.

Via een tab

Onder de instellingen van een tab kunnen velden gekozen worden.
Deze kunnen geselecteerd worden door ze aan te vinken.
Dit werkt synchroon met de instellingen onder de instellingen van een veld.

Nieuwe categorie

Nieuwe categorieën kunnen nodig zijn voor bijvoorbeeld een database of voor een Publicatietypes#Magazine.
Deze informatie kunt u terug vinden bij deze aangegeven onderdelen.

U kunt u hier ook een kopie maken door de database te selecteren bij het kopje "Kopie van".

Velden voor aflever- en factuurgegevens in de winkelwagen

De aflever- en factuurgegevens in de winkelwagen kunnen vanuit de organisatiedata worden gevuld. Hiervoor gaat u weer terug naar "Organisatieonderdelen" en klikt u op "Velden". Als u vervolgens klikt op "Wijzigen", kunt u de juiste veldwaarde kiezen. Hieronder staat beschreven welke velden met welke gegevens gevuld kunnen worden.

Aflevergegevens

Veld in winkelwagen Veldwaarde
Bedrijf/Naam 1. Organisatie - naam
2. Vestiging - naam *
t.a.v. 1. Vestiging - aflevertav
2. Persoon - naam
3. Geen waarde wanneer het een anonieme gebruiker is
Afleveradres 1. Vestiging - afleveradres
Postcode 1. Vestiging - afleverpostcode
Plaats 1. Vestiging - afleverplaats
Land 1. Vestiging - land **

Factuurgegevens

Veld in winkelwagen Veldwaarde
Bedrijf/Naam 1. Organisatie - naam
2. Vestiging - naam *
t.a.v. 1. Vestiging - factuurtav
2. Persoon - naam
3. Geen waarde wanneer het een anonieme gebruiker is
Afleveradres 1. Vestiging - factuuradres
Postcode 1. Vestiging - factuurpostcode
Plaats 1. Vestiging - factuurplaats
Land 1. Vestiging - land **

* Deze waarde wordt alleen gebruikt wanneer de optie 'vestigingen als mogelijke afleveradressen' onder 'wijzigen klant' is aangevinkt.

** Alleen wanneer het veld land geactiveerd is.

Wijzigen/toevoegen velden aan de organisatiestructuur

Veldnaam Veldomschrijving
Omschrijving Naam van het veld
Uitleg Uitleg van het veld (zichtbaar indien veld aan te passen is door eindgebruiker)
Volgorde Cijfer voor volgorde. 1 staat bovenaan, 9999999 staat onderaan
Dit veld opnemen op factuur Veld op het factuur tonen
Dit veld invullen in winkelwagen **** Veld in de winkelwagen in te vullen
Dit veld invullen door autorisator Veld tijdens autorisatie laten vullen door de geautoriseerde
Veld in winkelwagen niet vullen met profieldata Veld blanco weergeven in de winkelwagen
Dit veld is aanpasbaar voor de eindgebruiker Veld door de eindgebruiker te wijzigen
Dit veld verbergen in de e-mailbevestiging **** Veld niet weergeven in de e-mailbevestiging
Dit veld tonen in Excel export orderscherm (beheer) Veld in de export weergeven vanuit de beheeromgeving
Veldtype Selecteer een veldtype (overzicht staat onder dit overzicht)
Veldwaarde Selecteer een veldwaarde (overzicht staat onder dit overzicht)
Tabblad Selecteer het tabblad waar deze op weergegeven moet worden (tabs aanmaken bij de organisatiedefinitie)
Extra x
Validaties Selecteer de nodige validaties (overzicht staat onder dit overzicht)

**** = De optie 'Dit veld verbergen in de e-mailbevestiging' werkt alleen als het veld 'Dit veld invullen in winkelwagen' ook is aangevinkt.

Om een wachtwoord te aanpasbaar te maken, gaat u als volgt te werk:
Bij het veld 'wachtwoord' op persoonsniveau wijzigt u het veld en plaatst u een vinkje bij het veld 'Dit veld is aanpasbaar voor de eindgebruiker'

Validatielijst

Validatie Omschrijving
Alleen hoofdletters Invoer verplicht in hoofdletters
Alleen kleine letters Invoer verplicht zonder hoofdletters
Datum Invoer als datum
Email E-mailadres validatie
Maximaal 7 regels Tekst van maximaal 7 regels in te voeren
Mobiel (06 XX XX XX XX) Mobiel telefoonnummer van 8 cijfers na de 06-
Postcode NL postcode validatie XXXX XX (4 cijfers + 2 letters)
Telefoon (000 000 00 00) Telefoonnummer van 10 cijfers
Telefoonnummer 2 x
Verplicht veld Veld moet verplicht gevuld worden


Kopieer structuur van een andere portal binnen uw licentie

Is er een portal binnen uw licentie waarin de juiste structuur verwerkt is?
Doe dan geen dubbel werk en kopieer eenvoudig de structuur naar een nieuwe of bestaande portal.
Klik bij het bedrijf in de bedrijven lijst op het icoontje sa_orgdef2.png (organisatie definitie).
Scrol helemaal naar beneden, daar ziet u de mogelijkheid om deze te kopiëren of nieuw aan te maken.

caption


Waar begin ik met het inrichten?

Kijk op de pagina Xpression Manager/organisatiedata-opzetten hoe deze op te zetten is.

Veldwaardes organisatiestructuur verzamelen in één optionlist

Het is mogelijk om de waardes van verschillende velden te tonen in één optielijst in bijvoorbeeld de winkelwagen, denk hierbij aan kostenplaatsen.
Deze velden bevinden zich in de organisatiedefinitie en hun waardes zijn te vinden in de organisatiestructuur.
De velden mogen zich op verschillende niveaus bevinden, in het voorbeeld bevinden ze zich op één niveau genaamd 'Vestiging'.

Kostenplaats vestigingen.jpg

Organisatiedata kostenplaatsen.jpg

Vervolgens kun weer je via de organisatiedefinitie de waardes van deze velden laten samenkomen en tonen in een dropdown list wanneer je veldtype een 'optionlist' is.
Hiervoor vul je onder Wijzigen veld -> Instellingen -> XML tagnaam in als volgt: FILLFROMFIELD_2401_2510.
Hierbij zijn de getallen de id's van de velden welke je kunt aanvullen door met een' _' te scheiden, zie onderstaand voorbeeld.

XMLtagnaam fillfromfield.jpg

Het resultaat is dan ook dat je bijvoorbeeld in de winkelwagen nu de keuze hebt uit


Organisatieveld tonen in gebruikerslijst

Het is mogelijk om een veld uit de organisatiedata te tonen in de lijst met gebruikers.
Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld in een oogopslag te zien waar de gebruiker onder valt.
Dit kan gedaan worden door bij het betreffende veld de 'XML tagnaam' (onder de tab Instellingen) 'SHOW_IN_USERLIST_ADMIN' toe te voegen.
Organisatieveld1.PNG