Opmaaksets

Uit XpressionManager
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Voor velden kunt u HTML eigenschappen instellen. Wanneer u dezelfde stijlen voor meerdere velden/artikelen moet instellen, is dit nogal een tijdrovend klusje.
Via opmaaksets (linker hoofdmenu) kunt u nu één stijl definiëren die u op meerdere velden/artikelen kunt toepassen. Wijzigingen in deze set worden meteen opgepakt voor alle gekoppelde velden.

Overzicht opmaaksets

In het overzicht kun je een nieuwe opmaakset aanmaken of een huidige opmaakset aanpassen, kopiëren of verwijderen.
In onderstaand overzicht is opmaakset Alpha te zien. Deze is gekoppeld aan de shop demo, welke er met kleine letters achter staat.
Rechts staan de icoontje voor het (in volgorde) aanpassen, kopiëren of verwijderen.
Onderaan de tabel staat een knop om een 'Nieuwe opmaakset' aan te maken.

Opmaaksets overzicht.png


Opmaakset opmaken

Opmaaksets scrn.png

In het overzicht ziet u een 2-tal kolommen staan,
waarbij links de optie gekozen kan worden en rechts de waarden/eigenschappen zichtbaar zijn voor de geselecteerde optie.
Er zijn veel standaard opmaakstijlen ( bijvoorbeeld vet en cursief) welke aangepast kunnen worden
Naast de standaard opties kunnen ook eigen stijlen opgemaakt worden, deze zijn te maken onder 'Eigen stijl [1 - 10]'.
De afbeelding rechts toont een '*' bij een aantal opties, dit betekend dat daar een wijziging in gedaan is.

Opmaak optie

Optie Omschrijving
Standaard Standaard tekst
Vet (Bold) Dik gedrukte tekst
Onderstreept Onderstreepte tekst
Cursief (Italic) Cursieve tekst
VetCursief (Bolditalic) Dik gedrukte en cursieve tekst
Kop # Header #
Subscript Kleine tekst onder (bijvoorbeeld)
Superscript Kleine tekst boven (bijvoorbeeld)
Opsomming Tekst na de bullet (opsommingsteken)
Bullet Het teken voor de opsommingstekst
Tabel Tabel opmaak, door de displaynaam te vullen wordt deze actief aan de voorzijde
Tabelcel Tabelcel opmaak
Tabelkop Tabelheader opmaak
Link Opmaak van een link
Index (XF) Opmaak van de inhoudsopgave (alleen XF)
Voetnoot (XF) Opmaak van een voetnoot (alleen XF)
Genummerde lijst (XF) Opmaak van een genummerde lijst (alleen XF)
Nummer (XF) Opmaak van een nummer?
Pagina/Kolomeinde Gereserveerd
Afbeelding Afbeelding
Eigen stijl # Naar eigen invulling dropdown

Opmaak waarden

Waarde Omschrijving
Lettertype Soort lettertype (keuze uit dropdown n.a.v. fontbeheer)
Grootte (pt) Tekst grootte in punten
Kleur, bijv. {cmyk 1 0 0 0} Kleur van de tekst (keuze uit: Gray, RGB, CMYK, Pantone en geen)
Interlinie (pt) De ruimte tussen regels in een tekst
Inspring Links (pt) Afstand voor inspringen linkerzijde
Inspring rechts (pt) Afstand voor inspringen rechterzijde
Marge bij afbeeldingen (pt) Marge rondom de afbeeldingen
Verticale verschuiving (pt) Verschuiving op de verticale as (x-as)
Opsommingsteken Opsommingsteken (voor symbolen HTML invoer gebruiken
en het teken moet in de lettertype staan)
Voor een apart opsommingsteken bij een opsomming binnen een opsomming, voer je de twee tekens in gescheiden door een | (pipe)
Display naam Naam in de dropdown of hide als deze optie verborgen moet worden
Display kleur Tekst kleur voor in de dropdown
Display achtergrondkleur Achtergrondkleur voor in de dropdown
Positie linkerrand van kolom (pt) (tabel) positie van de verticale x-as van de tabelcel(len)
bijvoorbeeld bij 3 kolommen (100 200 300), de afstand is 100 pt
Nummering (bijv. #.#) Nummering i.p.v. opsommingsteken het #-je wordt dan een nummer, let op: gebruik dit bij óf de Opsomming óf de Bullet, niet bij beide.
Horiz. Uitlijning Uitlijning horizontaal (left, right, center, justify, etc.)
Vert. Uitlijning Uitlijning verticaal (top, bottom, etc.)
Tekst - Lijnkleur De kleur van de 'underline' (let op: voor de standaard onderlijn, stel deze in op 'Standaard')
Tekst - Lijndikte Dikte van de lijn om de tekst heen (voor keuze zie Opmaakmodus).
Tekst - Onderstreepdikte Hiermee stel je dikte van de onderstreping in, in punten.
Tekst - Opmaakmodus Stel de opmaakmodus van de tekst in, keuze uit:
  • vullen: toon alleen de opmaak van de tekst, geen contour.
  • contour: maakt een contour om de tekst met de ingestelde kleur en lijndikte, fontkleur wordt hiermee niet getoond binnen de contouren.
  • vullen & contour: toont het font met fontlkeur met daaromheen een contour van de instelde kleur en lijndikte.
Lijn - kleur Lijnkleur
Lijn - dikte (pt) Lijndikte in punten
Lijn - afstand (pt) (t r b l) Lijnafstand t.o.v. veld, zie ook hier
Lijn - positie (top bottom left right) Positie van de lijn (waar moet een lijn geplaatst worden)
Kapitaalconversie Letters omzetten naar hoofdletters of kleine letters
Display grootte (px) Grootte van de weergave
Afstand na opsommingsteken Afstand na het opsommingsteken (ruimte tussen teken en tekst).
Maximum aantal regels (XF) Maximale aantal regels (alleen voor XF).
Basislijncorrectie negeren (XF) Keuze uit ja of nee om de basislijn correctie te negeren (alleen voor XF).
Afstand voor (pt)(XF) Afstand voor element in punten (alleen voor XF).
Afstand na (pt)(XF) Afstand na element in punten (alleen voor XF).

Opsommingstekens

"Afstand na opsommingsteken" is zowel voor de bullet als voor de opsomming in te vullen. De inspring links is een vast gegeven. Wanneer er met meerdere opsommingen (sub-lijsten) wordt gewerkt is deze niet aan te raden.

Subscript en Superscript in gebruik

Om deze opties op een juiste manier te gebruiken, kan in het veld 'Grootte (pt)' een kleinere font worden ingegeven.
D.m.v. de verticale verschuiving kunt u deze omhoog of naar beneden verplaatsten, zodat deze correct wordt weergegeven.
Let wel op dat bij ALLE andere opties die in gebruik zijn (standaard, vet, cursief, etc) de waarden ook ingevuld moeten zijn om deze na gebruik weer terug te laten zetten.

Afbeeldingen binnen de HTML-Area in gebruik

Om afbeeldingen te kunnen plaatsen, vult u bij het veld 'Display naam' het volgende in: img
Tevens kunt u bij 'marge bij afbeeldingen (pt)' de marge instellen.


Opmaakset koppelen

Eerst maakt u een nieuwe opmaakset aan. Vervolgens gaat u naar de eigenschappen van het veld (waar u ook de naam kan aanpassen) en koppelt u een opmaakset via het veld "Gekoppeld aan opmaakset".

Gekoppeldaanopmaakset.png
Nu wordt er niet meer gekeken naar de individuele opmaakeigenschappen maar naar de instellen van de opmaakset.