Koppelingen

Uit XpressionManager
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Koppelingen (MIS) systemen

Xpression Manager kan koppelingen met veel verschillende (MIS) systemen realiseren. Voorbeelden hiervan zijn o.a.:

1. MultiPress

2. XGram

3. Precal

4. Navision

Gegevens uit het systeem dat u reeds gebruikt worden hiermee gemakkelijk overgenomen in Xpression Manager.

Voor MultiPress en XGram zijn hieronder uitgebreide overzichten beschikbaar van de informatie die vanuit deze systemen naar Xpression Manager wordt gestuurd.


MultiPress

MultiPress Xpressionmanager
relation per klant wordt er één factuuradres opgeslagen
visit address straat factuuradres (bij leeg veld postbox_number)
visit_zipcode postcode factuuradres (bij leeg veld postbox_number)
visit_city plaats factuuradres (bij leeg veld postbox_number)
postbox_number straat factuuradres
postbox_zipcode postcode factuuradres
postbox_city plaats factuuradres
visit_address_number straat factuuradres (bij leeg veld postbox_number)
relation_contacts
sequence unieke waarde gebruiker, t.b.v. updaten
email email gebruiker (loginnaam)
complete name naam gebruiker
not_on_web als in dit veld niet de waarde 'FALSE' staat wordt deze gebruiker niet geïmporteerd
internet_active als in dit veld niet de waarde 'TRUE' staat wordt deze gebruiker niet geïmporteerd
internet_password wachtwoord gebruiker
delivery_address als bij deze klant gekozen is voor meerdere vestigingen worden alle afleveradressen die we meekrijgen apart opgeslagen en kunnen deze in de winkelwagen gekozen worden
company naam vestiging
address straat afleveradres
zipcode postcode afleveradres
city plaats afleveradres
towards naam contactpersoon afleveradres (t.a.v.), wanneer gekozen is voor meerdere vestigingen
sequence unieke waarde vestiging t.b.v. updaten
address_number straat afleveradres
not_on_web als hier de waarde 'TRUE' in staat wordt dit afleveradres niet opgeslagen
invoice_addresses extra factuuradressen (wanneer meegegeven)
sequence unieke waarde factuuradres, t.b.v. updaten
invoice_name bedrijfsnaam factuuradres
invoice_towards naam contactpersoon factuuradres (t.a.v.)
invoice_address straat factuuradres
invoice_address_number straat factuuradres
invoice_zipcode postcode factuuradres
invoice_city plaats factuuradres
relation_stock
unique_key unieke waarde artikel i.v.m. updaten
description omschrijving artikel, als dit veld leeg is krijgt dit artikel de naam 'onbekend'
product_code artikelnummer artikel
free_stock startvoorraad
unit_price prijs per stuk, of prijs per duizend (zie stock_price_type)
minimum stock minimale voorraad
stock_price_type als dit veld de waarde 'D' heeft, is de unit_price de prijs per duizend en wordt deze gedeeld door duizend
invoice_sended als dit veld de waarde 'NEE' heeft, wordt de prijs per stuk bij de afroep ingevoerd, anders wordt het bij de productie ingevoerd
not_on_web als in dit veld niet de waarde 'FALSE' staat, wordt dit artikel niet geïmporteerd
packed_per verpakkingseenheid
maximum_size maximale bestelhoeveelheid productieorders
production_job als in dit veld niet de waarde 'TRUE' staat, is dit een voorraadhoudend artikel
standard_quotation wanneer bij de production_job 'TRUE' staat, is dit het calculatienummer
group map waarin het artikel geplaatst wordt, als deze map nog niet bestaat wordt deze aangemaakt. Indien dit veld leeg i,s wordt dit artikel in de map 'Overig' geplaatst
minimum_size minimale bestelhoeveelheid productieorders


XGram

XGram Xpressionmanager
element attribute
klantinfo
bedrijfsnaam bedrijfsnaam afleveradres
adres
naam bedrijfsnaam afleveradres
adres adres afleveradres
postcode postcode afleveradres
plaats plaats afleveradres
contactpersoon
opslaan_als naam contactpersoon
artikelen
artikeltype bij waarde 'V' is het een voorraadhoudend artikel, anders niet
artikelVrdtype bij waarde 'J' is het een voorraadhoudend artikel, bij waarde 'N' niet
zoekcode artikelnummer en als de titel leeg is ook de omschrijving van het artikel
titel omschrijving artikel
rekenqualifier vermenigvuldigingsfactor prijzen bij prijsberekening
stuksPerEenheid verpakkingseenheid
voorraad startvoorraad
voorraadMinimaal mimimum voorraad
mapid id van de map waarin het artikel geplaatst wordt (mag leeg zijn, het artikel wordt dan in de map 'voorraad' geplaatst)
mapomschrijving naam van de map waarin het artikel geplaatst wordt
vastekosten vaste deel prijsberekening
minimaleprodhoev minimale bestelhoeveelheid productieorder
minimalebestelhoev minimale bestelhoeveelheid afroeporder
maximaleprodhoev maximale bestelhoeveelheid productieorder
maximalebestelhoev maximale bestelhoeveelheid afroeporder
levertijd_afroep standaard levertijd
prijzen
prijs vanaf
prijs
checklistline
header value
text value De headers en bijbehorende teksten worden in de beschrijving van het artikel geplaatst.