Doelgroepbeheer

Uit XpressionManager
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Voor crossmediale campagnes is een goed adressenbestand erg belangrijk.
Deze gegevens kunt u opslaan in een database met NAW-gegevens en e-mailadres.
In de database plaatst u de doelgroep van de klant, zodat deze gebruikt kan worden als doelgroepbeheer.

Bij de relaties kunt u nog een aantal gegevens verwerken, zoals;

 • Naam
 • Plaats
 • Accountmanager
 • Status
 • Branche
 • Campagne
 • Herkomst

Daarnaast is het ook mogelijk om vrije velden aan te maken.
In de doelgroepbeheer zijn ook de contacten te verwerken. De velden die hierbij mogelijk zijn:

 • Voorletters
 • Roepnaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Functie
 • E-mail
 • Mobiel

Daarnaast is het ook mogelijk om vrije velden aan te maken.

Doelgroepbeheer instellen

Voor het gebruik van doelgroepbeheer is een menu-item nodig met type 'doelgroepbeheer'.
Zodra deze is aangemaakt, is doelgroepbeheer via de front-end bereikbaar voor de klant.

Relaties

In de rubriek "Relaties" kunt u de relaties beheren, inzien, aanmaken, verwijderen en exporteren.

Contacten

In de rubriek "Contacten" kunt u een overzicht van contacten inzien en exporteren.

Beheer

In de rubriek "Beheer" kunt u wijzigingen doorvoeren voor Campagnes, Branches, Statussen, Herkomst en Vrije velden.

Campagnes

In de rubriek "Campagnes" ziet u een overzicht van de aangemaakt campagnes.
Deze zijn hier tevens te wijzigen en/of nieuw aan te maken.

Velden voor campagne aanmaken/wijzigen.

 • Omschrijving: Omschrijving van de campagne
 • Actief: Is deze campagne actief?
 • Publieke inschrijving: Kan iedereen zich inschrijven voor deze campagne?
 • Publieke inschrijvers koppelen aan account: Aan welk account moet een inschrijver gekoppeld worden?
 • URL Campagnesite: Rechtstreekse URL naar de campagnesite bijv. www.mijncampagneistop.nl
 • HTML-template campagne site: HTML voor de campagnepagina
 • Opslaan: Sla de wijzigingen op
 • Links: Rechtstreekse URL naar de campagnesite

Kijk voor het maken van een nieuwe campagne bij: #Het_aanmaken_en_inrichten_van_campagnes

Branches

In de rubriek "Branches" kunt u de branches beheren, aanmaken, wijzigen en verwijderen.
Deze branches zijn na het aanmaken te koppelen bij de relaties.

Statussen

In de rubriek "Statussen" kunt u de statussen beheren, aanmaken, wijzigen en verwijderen.
Deze statussen zijn na het aanmaken te koppelen bij de relaties d.m.v. bezochte pagina's e.d.

Herkomst

In de rubriek "Herkomst" kunt u de herkomst beheren, aanmaken, wijzigen en verwijderen.
Deze herkomsten zijn na het aanmaken te koppelen bij de relaties.
Als voorbeeld kunt u regio's aanmaken zoals Noord, Oost, Zuid, West.

Vrije velden

Bij de vrije velden kunt u extra groepen aanmaken voor relaties of contactpersonen.

Het aanmaken en inrichten van campagnes

Voor het aanmaken van een campagne gaat u als volgt aan de slag:

Stap 1

Klik op nieuwe campagne en voer de omschrijving in gevolgd door de HTML van deze pagina.
In de HTML is de tag [$CONTENT] het gedeelte waar de inhoud van de campagne komt.
De HTML pagina kunt u volledig opmaken, wij adviseren dan ook om een stylesheet vanuit de bestandsupload in te laden voor het opmaken van de pagina.
Heeft u de gegevens ingevuld, klik daarna op opslaan.

Stap 2

Klik op 'Campagne paginas', hier moet de campagne ingericht worden, de pagina's, velden die ingevuld moeten worden en eventueel een bedankt pagina.
Om te beginnen klikken wij op Nieuwe campagne pagina, de gegevens invullen zoals omschrijving en volgorde.
De startstatus en status wijzigen naar zijn de statussen vanuit het menu-item statussen, deze zijn per pagina in te stellen.
In de introtekst is HTML in te voeren, deze wordt getoond op de pagina.
Als alle pagina's aangemaakt zijn gaan wij de velden voor de pagina's aanmaken.

Stap 3

Klik bij de gewenste pagina op het symbool 'velden toevoegen'.
Zoals u ziet zijn hierbij een aantal mogelijkheden.

Tabblad Basis

 • Pagina: Op welke pagina is het veld zichtbaar
 • Gelinkt aan bestaand veld: Is het veld gekoppeld aan een veld uit doelgroepbeheer
 • Veldtype: Selecteer het veldtype (invoer, selectie of een actie)
 • Vervolgpagina: Als u bij veldtype een actie heeft geselecteerd kunt u aangeven naar welke pagina de bezoeker gaat (bijvoorbeeld bedankt na het verzenden)
 • Opties: Afhankelijk van het veldtype kunt u hier opties ingeven zoals omschreven staat.

Tabblad Validaties

Valditatie mogelijkheden voor het veld.

Tabblad Email

 • * Verstuur de volgende email: Als er een actie geselecteerd is kan er een email verzonden worden naar de bezoeker.
 • Eventuele voorwaarde voor het verzenden van de mail: Indien er bepaalde voorwaarde zijn deze hier vermelden.
 • Mail versturen aan: Indien de email naar iemand anders dan de bezoeker gestuurd moet worden.
 • BCC versturen aan: Adres voor een blind kopie van de email die verzonden wordt.
 • Dezelfde velden voor een optionele 2e e-mail-actie.

Tabblad PDF

Genereer een PDF met de ingevulde velden van de campagne.

Tabblad Vorig

Uitleg bij het veld

Tabblad Kopie

Kopieer deze vraag naar een andere groep

Stap 4

U heeft uw campagne samengesteld.
Als opstelling een klein voorbeeld:

 • Pagina 1
  • Vraag 1
  • Vraag 2
  • Vraag 3
  • Actie:Verzenden
 • Pagina 2
  • Beschrijving:Bedankt.

Bij het wijzigen van de campagne kunt u de campagnesite bekijken.

Overzicht van campagnes

Door het gebruik van doelgroepbeheer kunt u eenvoudig inzien welke resultaten er zijn gemaakt.

Als u aan de front-end klikt op Beheer en daarna op Campagnes.
U ziet een overzicht van alle campagnes en daarbij een aantal iconen.

 • Grafiek.jpg : Resultaten (grafiek)
 • Table.jpg : Resultaten (tabel)
 • New2.jpg : Campagne pagina's
 • Deelnemers.jpg : Deelnemers
 • Aanpassen.jpg : Wijzigen
 • Kopie.jpg : Kopiëren

Resultaten Grafiek

De resultaten van de geselecteerde campagne worden weergegeven in een grafiek.

Resultaten Tabel

De resultaten van de geselecteerde campagne worden weergegeven in een tabel.
In het overzicht zijn de resultaten te filteren op de diverse velden.
Onder de tabel staat een link 'Kolomselectie', als u deze aanklikt kunt u aangeven
welke kolommen in het overzicht zichtbaar moeten zijn.

In het overzicht met geselecteerde kolommen kunt u de uitkomsten filteren.
Bijvoorbeeld of de klant de persoonlijke URL heeft gevolgd, en of deze op een pagina is geweest.

De gegevens zijn ook te exporteren naar Excel.

Campagne pagina's

De aangemaakte campagne pagina's zijn te wijzigen.

Deelnemers

U kunt een overzicht downloaden van de deelnemers aan deze campagne.

Wijzigen

Wijzig bestaande campagnes. Aanpassingen aan de HTML van de pagina, etc.
Eventuele statistieken zijn hier ook weer te resetten.

Kopiëren

Maak een kopie van de bestaande campagne.